Na terenie Białogardu, dokładniej przy ulicy Szpitalnej, w budynku dawnego szpitala planowane jest utworzenie nowego zakładu opiekuńczo-leczniczego. Zakład ten przeznaczony będzie początkowo na 40 łóżek. Projektem zajmuje się starosta powiatu białogardzkiego, Piotr Pakuszto, który informuje, że środki na realizację tego przedsięwzięcia są już zabezpieczone.

Pakuszto zaznacza, że mają 9 miesięcy na zorganizowanie przetargu, jednak wyraża chęć szybszej realizacji tej procedury. Według starosty powiatu białogardzkiego zakład opiekuńczo-leczniczy jest potrzebny regionowi. Powiat białogardzki otrzymał 8 milionów złotych dotacji na przekształcenie starej lecznicy w miejsce zdolne pomieścić 40 łóżek zakładu opiekuńczo-leczniczego.

Starosta podkreśla, że dodatkowe łóżka są niezbędne, gdyż lista oczekujących wynosi ponad 120 osób. Aktualnie w powiecie funkcjonuje już 60 łóżek tego typu, które są permanentnie zajęte. Z tego względu kolejne 40 łóżek, a przyszłości być może jeszcze więcej, stanowi priorytet. Pakuszto dodaje, że ze względu na starzejące się społeczeństwo, potrzeba takich miejsc będzie systematycznie rosła.

Zakład opiekuńczo-leczniczy będzie przede wszystkim miejscem dla seniorów i osób słabszych, wymagających pomocy w codziennym życiu. Nie jest to hospicjum ani Dom Pomocy Społecznej, lecz placówka świadcząca stacjonarną i całodobową opiekę medyczną, obejmującą długoterminową opiekę medyczną i pielęgnację pacjentów niekwalifikujących się do hospitalizacji.