W 2024 roku, Gmina Świeszyno będzie mogła skorzystać z dofinansowania na realizację swoich zadań polegających na zapewnieniu opieki seniorom. Wsparcie w kwocie 33 175,00 zł zdobyto dzięki udziale w programie „Korpus Wsparcia Seniorów”. Program ten jest zarządzany przez Pana Adama Rudawskiego, Wojewodę Zachodniopomorskiego.

Umowę dotyczącą przyznania środków finansowych odebrała Pani Magdalena Matysek, pełniąca funkcję Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świeszynie. Nowo pozyskane fundusze mają być przeznaczone na świadczenie usług opiekuńczych w formie tak zwanych usług sąsiedzkich. Będą one obejmowały różnego rodzaju wsparcie dla seniorów, takie jak pomoc w przygotowaniu posiłków, przynoszenie zakupów, utrzymanie czystości w mieszkaniach oraz obsługa pieców.

Program „Korpus Wsparcia Seniorów” ma za zadanie poprawić jakość życia osób starszych, dostarczając im niezbędnej pomocy w codziennych czynnościach. Dzięki uzyskanemu wsparciu mieszkańcy gminy Świeszyno będą mogli korzystać z pomocy, która przyczyni się do zwiększenia ich samodzielności i poczucia bezpieczeństwa.