27 czerwca odbyło się ważne wydarzenie w kalendarzu białogardzkiej społeczności – gala wręczenia Białogardzkich Bram. Miejsce spotkań – Centrum Kultury i Spotkań Europejskich – tętniło życiem, gromadząc pod swoim dachem osoby wybitnie zasłużone dla miasta. To od nich zaczynał się rozwój lokalnej społeczności Białogardu w 2023 roku, a ich wkład był nieoceniony. W uznaniu ich pracy burmistrz miasta, Emilia Bury, osobiście wręczała nagrody.

Pierwsze miejsce poświęcono kulturze, honorując osoby, które przyczyniły się do jej rozwoju. Tradycyjnie, na początek podziękowano tym, którzy zasłużyli się w tej dziedzinie. Wyróżnienia otrzymali: Jan Kamiński, Wanda Korobowicz, Jacek Ciechanowicz, Aleksandra Nowacka, Marcin Mariak, Krzysztof Pawlicki, Julia Predko, Janina Staszkop, Krzysztof Ciesielski, Klaudia Kuchmecka i Krzysztof Kijewski. Uznano także zasługi teatrów: „P.L.U.S.K.”, Lalek MARKO i WTZ SZANSA, zespołu „Nienazwani” oraz Marcina Medzińskiego.

Dodatkowo, wśród osób docenionych za ich wkład w rozwój kultury znaleźli się: Izabela Budnik, Aleksandra Rytlewska, Marek Kopczyński oraz Anna Konkel. Wszystkim laureatom wręczono dyplomy i statuetki.

Komisja oceniająca, powołana przez burmistrz Białogardu, składała się z następujących osób: Magdalena Niemiec (przewodnicząca, dyrektor biblioteki), Grzegorz Dymiński (przedstawiciel Centrum Kultury), Paweł Mielcarek i Dariusz Niewiński (Radni RM Białogardu) oraz Monika Szczensnowicz (Naczelnik Wydziału Komunikacji Społecznej Miasta Promocji Urzędu Miasta). Jej zadaniem było ocenić propozycje do nagród i wyróżnień, biorąc pod uwagę zasługi poszczególnych osób oraz fakt, czy były one już nagradzane w poprzednich latach.