W ostatni czwartek miało miejsce inauguracyjne spotkanie Rady Powiatu Białogardzkiego w bieżącej kadencji. W trakcie tej ceremonii, ślubowanie złożyli radni, którzy po raz pierwszy obejmują swoje stanowiska. Następnie przystąpiono do wyboru kierownictwa rady oraz zarządu powiatu.

Głosowanie na stanowisko starosty białogardzkiego zakończyło się wyborem Pawła Wiśniewskiego, który zdobył poparcie 10 spośród 17 radnych. Na kolejne ważne stanowisko, wicestarosty białogardzkiego, wybrano Dominika Kołodziejskiego. Postać przewodniczącego rady będzie reprezentował Michał Walkusz.

Podkreślić należy, że w skład 17-osobowej rady powiatu wchodzi większość będąca wynikiem koalicji między radnymi komitetu „Ponad Podziałami” a komitetem Prawa i Sprawiedliwości. Stanowi to istotny element struktury politycznej tego organu samorządu terytorialnego.