Ośrodek Edukacji Ekologicznej (OEE) w Lipiu, znajdujący się w powiecie świdwińskim, jest na etapie przygotowań do znaczącego remontu. Ten planowany projekt modernizacyjny ma kosztować więcej niż 8 milionów złotych. Ośrodek ten odgrywa istotną rolę jako centrum edukacyjne nie tylko dla młodych ludzi.

Lipie OEE to jednostka budżetowa należąca do Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty. Każdego roku blisko 6 tysięcy osób, w tym dzieci, młodzież i osoby dorosłe, korzysta z oferty zajęć prowadzonych przez ośrodek. Niemniej jednak, placówka ta wymaga natychmiastowego i dokładnego remontu.

Anna Chrzanowska-Rząsa, dyrektor OEE w Lipiu, podkreśliła konieczność poszerzenia oferty programowej placówki tak, aby sprostać rosnącym oczekiwaniom i potrzebom coraz bardziej wymagających uczestników. Planowana termomodernizacja z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii przyczyni się nie tylko do redukcji kosztów eksploatacji, ale również poprawi estetykę obiektu.

Główne cele projektu obejmują zwiększenie efektywności energetycznej budynku przez termomodernizację i wymianę źródła ciepła, stworzenie Sali Bioróżnorodności Dolin Rzecznych, przebudowę głównego wejścia do budynku, eliminację barier architektonicznych oraz modernizację zaplecza kuchennego i jadalni. Tereny zielone wokół budynku zostaną wykorzystane do rozmieszczenia tablic edukacyjnych, gier i urządzeń rekreacyjnych. Plany obejmują również stworzenie specjalnego zakątka edukacyjnego dla osób niepełnosprawnych oraz zielony plac zabaw dla dzieci i młodzieży z wbudowanymi zagadkami edukacyjnymi.