Opady deszczu, które miały ostatnio miejsce, doprowadziły do ewidentnego wzrostu poziomu wód. W specyficznej sytuacji znalazło się Pomorze Zachodnie, gdzie w Policach i Lubczynie doszło do przerwania wałów przeciwpowodziowych w piątek. Ten niepokojący rozwój wydarzeń skutkował podtopieniem terenów.

Mimo zaistniałej sytuacji, służby działające na miejscu starają się uspokoić mieszkańców, utrzymując, że istniejące budynki nie są wystawione na ryzyko zalania. Jednak konsekwencje intensywnych opadów odczuwalne są również w ruchu drogowym – zamknięty został fragment drogi wojewódzkiej numer 120, który prowadzi z Gryfina do niemieckiego miasta Mescherin.

Na koniec warto dodać, że Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej postanowił ogłosić alerty hydrologiczne drugiego oraz trzeciego stopnia dla kilku województw w kraju. Sytuacja jest monitorowana i odpowiednie służby są gotowe do działania.