Aktualnie, ulica Azaliowa w Nowych Bielicach jest przede wszystkim gruntowym traktem z niewielką ilością płyt jumbo. Jednak w najbliższym czasie ma się to zmienić – planowany jest gruntowny remont, który przewiduje wyłożenie asfaltu, budowę chodników oraz instalację nowego systemu oświetleniowego.

Ta inwestycja jest żywo oczekiwana zarówno przez lokalnych mieszkańców, jak i samorząd. Zastępca wójta gminy Biesiekierz, Tomasz Hołowaty, podkreśla, że nie tylko poprawi ona komfort i bezpieczeństwo użytkowników drogi, ale też otworzy nowe możliwości inwestycyjne dla gminy. Wyjaśnia, że ulica Azaliowa jest kluczowa ze względu na to, że znajdują się przy niej obiekty użyteczności publicznej, takie jak Dom Pomocy Społecznej czy żłobek. Dodatkowo, wzdłuż trasy ulokowane są tereny pod inwestycje.

Na realizację tego projektu gmina Biesiekierz otrzymała wsparcie finansowe z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Dofinansowanie wynosi ponad 660 tysięcy złotych, podczas gdy całkowity koszt inwestycji przekracza 1,3 miliona złotych.