Województwo zachodniopomorskie może pochwalić się niezwykłą frekwencją, jeśli chodzi o inicjatywy społeczne. Okazuje się, że mieszkańcy województwa niezwykle chętnie angażują się w pomaganie innym. Oszacowano, że Zachodniopomorskie w ciągu zrealizowało około 3,5 tys. inicjatyw społecznych. To pokazuje, jak aktywna jest lokalna społeczność.

Mieszkańcy Pomorza Zachodniego kreują lepszą przyszłość

Wspomniane wcześniej 3,5 tys. inicjatyw dotyczy wyłącznie Programu Społecznik. To projekt zapoczątkowany przez Marszałka Województwa. Olgierd Geblewicz skierował pomysł do wszystkich mieszkańców województwa, dzięki czemu każdy może zgłosić swój projekt społeczny i uzyskać środki na jego realizację. W ciągu 6 lat istnienia programu zgłoszono i zrealizowano mnóstwo pomysłów. Społecznicy zgłaszali rozmaite inicjatywy, między innymi projekty pomocowe, ekologiczne, czy społeczne. Dzięki środkom z programu w wielu gminach powstały jadłodzielnie. Część środków przeznaczono także na walkę z pandemią i pomoc Ukrainie. Województwo rocznie przeznacza na inicjatywy społeczne około 3 mln zł. Trzeba przyznać, że są to dobrze wydane pieniądze.