W rejonie koszalińskim rozpoczął się program szczepień dla dziewczynek do dwunastego roku życia, przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego, potocznie nazywanym wirusem HPV.

Godnym uwagi jest fakt, że wirus ten jest najbardziej popularną przyczyną rozwoju raka szyjki macicy u kobiet.  Ważnym aspektem jest, że ta szczepionka pozwala uchronić młodą osobę przed infekcją patogenu, ponieważ tym samym chronią przed późniejszym rozwojem wspomnianego wcześniej nowotworu. Powiaty które biorą udział w projekcie to Miasto Koszalin, powiat białogardzki, koszaliński, sławieński, kołobrzeski.

W trakcie trwania projektu można wyróżnić poszczególne moduły, które pozwalają poprawnie zrealizować założenia przyjęte podczas jego planowania. Moduł pierwszy, który promuje działania informacyjno-edukacyjne, będzie dotyczył problemu grupy docelowej. Tą grupą są dziewczynki głównie w szkołach podstawowych i jednostkach podstawowej opieki zdrowotnej. W wymienionych placówkach przeprowadzona zostanie akcja informacyjna o edukacji zdrowotnej. Podsumowując, celem tego modułu jest uświadomienie nastolatek i ich rodziców na istotność problemu i jego możliwą profilaktykę.

W module drugim specjaliści przeprowadzą kwalifikację ochotniczek, podczas której lekarz wykonuje niezbędne badania do weryfikacji i oceny stanu zdrowia dziewczynek. Być może w trakcie procedury niezbędna jest obecność rodzica lub opiekuna prawnego. Lekarze przeprowadzający badania nalezą do POZ. Kolejnym modułem jest prowadzenia działań edukacyjnych. Jak poprzednio, w tym segmencie specjaliści poinformują każdą uczestniczkę. Ponadto jej rodziców lub prawnych opiekunów, jak uchronić się przez zarażeniem się wirusem HPV oraz jakie konsekwencje zdrowotne może nieść ze sobą złapanie tego konkretnego wirusa. Dlatego też wszystkie osoby otrzymają broszury edukacyjne.

Modułem czwartym, ostatnim, nazwano etap, w którym lekarz podaje szczepionkę. Specjalista zadozuje ją w dwóch dawkach w odstępie półrocznym. W związku z tym, placówkami przeprowadzającymi szczepienie będą regionalne placówki Podstawowej Opieki Zdrowotnej, które biorą udział w projekcie.

Projekt zrealizują władze miasta na terenie Białogardu i innych rejonów biorących w nim udział do 31 grudnia 2022 roku.