Miasto Białogard może poszczycić się kilkoma bardzo charakterystycznymi atrybutami, które pozwalają wyróżniać mu się na tle innych miast. Dumę mieszkańcy mogą czuć z posiadania własnej flagi, hejnału i herbu.

Herb miasta Białogard

Herb miasta został powołany uchwałą Nr XVI/146/04 Rady Miasta Białogard z dnia 3 marca 2004 r. w sprawie herbu miasta Białogard. Herbem miasta jest czerwony, stojący gryf na srebrnym (lub białym) tle pod którego nogami narysowany jest niebieski falisty pas. Gryf symbolizuje Pomorze Zachodnie i niewątpliwie jest nawiązaniem do władających tymi ziemiami członków dynastii Gryfitów. Dlatego błękitna fala pod stopami gryfa symbolizuje płynącą przez miasto rzekę Parsętę.

Flaga miasta

Flagę miasta powołali radni uchwałą Nr XVI/147/04 Rady Miasta Białogard z dnia 3 marca 2004 r. w sprawie flagi miasta Białogard. Przede wszystkim ma standardowe wymiary i stosunek szerokości do jej długości wynosi 5:8. Flaga jest prostokątną tkaniną o dłuższym boku poziomym i krótszym boku pionowym. Kolory wykorzystane we fladze to biały, niebieski i czerwony. Pasy białe przecinają w połowie wąskim niebieskim pasem, a na nich  znajdują się czerwone prostopadłościany. Cała flaga posiadają obramowanie koloru niebieskiego. W związku z tym, strona główna i odwrotna flagi są takie same. Niebieskie pas na fladze oznacza przepływająca przez miasto rzekę Parsętę. Dwa czerwone prostopadłościany  symbolizują przynależność Białogardu do Związku Hanzeatyckiego.

Hejnał miasta

Hejnał miasta zaaprobowali radni na XLIII sesji Rady Miejskiej i od 8 września 2013 roku Białogard cieszy się bliską sercu miasta kompozycją muzyczną. Pierwszy raz zagrał go muzyk na otwarciu Parku Orła Białego 18 września tego samego roku. Ponieważ burmistrz sprawujący swoją kadencję w 2013 roku – Krzysztof Bagiński otworzył konkurs, podczas którego mieszkańcy mieli możliwość składania wyboru. Dlatego też zainteresowali się tym pobliscy muzycy i nadesłali piętnaście kompozycji. Spośród nich specjalnie powołana komisja miejska wybrała trzy. Podległy one głosowaniu przeprowadzonemu drogą SMS-ową oraz internetową na stronie portalu informacyjnego miasta.

Zwycięska kompozycja należała do Pawła Mielcarka i traktuje się ją jako jeden z najważniejszych symboli Białogardu.