Białogard leży w województwie zachodniopomorskim i liczy około dwadzieścia cztery tysiące mieszkańców, co umieścić go w kategorii miast średniej wielkości. Leży pomiędzy Pobrzeżem Słowińskim i Pojezierzem Drawskim na równinie Białogardzkiej. Położenie Białogardu warunkuje posiadanie niepowtarzalnych walorów przyrodniczych. Są to między innymi niepowtarzalne budowle kościołów, doskonale zachowane mury obronne wokół miasta czy wędkarskie łowiska, które występują naturalnie na rzece Persęcie. Słynie ona głównie z występowania troci wędrownej, dla której do miasta przyjeżdżają miłośnicy wędkarstwa.

Kolejną zaletą miasta jest położenie w miejscu dobrze dostępnym komunikacyjnie, wśród skrzyżowań drogowych i kolejowych. Pozwala to na łatwy dojazd do miasta. W kierunku Połczyna Zdrój i Kołobrzegu przebiega droga wojewódzka numer 163, z kolei w przeciwną stronę do Koszalina wiedzie droga 166. W bliskiej odległości od miasta, mniej niż dziesięciu kilometrów zbudowana jest droga nr 6 na trasie Szczecin – Gdańsk. Z miasta można również w niedługim czasie dostać się do stolicy Niemiec – Berlina, z którym dzieli je zaledwie 309 kilometrów.

Dwa typy klimatyczne oddziałują na tereny białogardzkie. Środkowa i Górna część miasta leży w rejonie środkowopomorskim w dolnym odcinku dorzecza Parsęty. Natomiast część północna leżąca w górnym odcinku dorzecza obejmuje region Środkowonadmorski. Zimy należą do tych łagodnych, lata są raczej ciepłe, a wiosna długa choć chłodna i dość sucha. Najcieplejszym miesiące jest lipiec, a najchłodniejszym luty. Amplituda temperatur waha się w granicach 20 °C. Opady dla regionu są średnio około dziesięć procent większe niż średnia suma opadów dla całego kraju. Opady śniegu dla tego regionu są niewielkie. W kwestii wiatru, występuje on najczęściej jesienią i zimą.