W Białogardzie istnieje Białogardzka Biblioteka Publiczna im. Karola Estreichera, która jest powołana przez samorząd instytucją kultury powołaną w 1948 roku. Czytelnicy  mogą skorzystać z księgozbioru głównego przy ulicy Grunwaldzkiej lub z dostępnego z jednej z trzech filii oraz Izby Tradycji Regionalnej.

Naszych czytelników obsługujemy w siedzibie głównej, mieszczącej się przy ul Grunwaldzkiej 46 oraz za pośrednictwem trzech filii rozmieszczonych na terenie Białogardu, a także Izby Tradycji Regionalnej, która specjalizuje się w informacjach powiązanych z historią Białogardu i okolicznych rejonów.

Cele Biblioteki Miejskiej

Głównym celem przyświecającym wszystkim pracownikom biblioteki jest promowanie czytelnictwa wśród mieszkańców. Kolejnym jest tworzenie platformy do obcowania z wiedzą i informacjami na temat miejscowej kultury i nauki. W bibliotece można zapoznać się z literaturą naukową, dydaktyczną, popularnonaukową oraz wybranymi poezjami i wierszami. Dostępne są również pokaźne zbiory magazynów i czasopism z wydaniami bieżącymi i archiwalnymi. Ponadto zbiory audiobooków oraz dokumentów dotyczących miasta, jego społeczności jak również zdarzeń postawnych na okolicznych terenach. We wszystkich budynkach należących do biblioteki oraz jej filii i placówek powiązanych można korzystać z Internetu w sposób nieodpłatny.

Biblioteka  realizuje przyświecającą jej misje w grupie odbiorców w każdej grupie wiekowej poprzez kierowanie do nich różnorodnych form kulturalno-edukacyjnych. Poza tym, placówka organizuje różnorodne formy promowania szerzenia miłości do czytelnictwa między innymi poprzez spotkania autorskie, konkursy, happeningi, prelekcje, warsztaty czy kursy. Biblioteka nawiązała współpracę pomiędzy placówką i innymi instytucjami kulturalno-oświatowymi. Interesują się one upowszechnieniem dorobku intelektualnego obecnych i przeszłych autorów. Każda zainteresowana osoba znajdzie tu dla siebie interesujący materiał czy aktywność, od rodzin z dziećmi poprzez artystów ludowych.

Podsumowując, oferta kulturalno-edukacyjna Biblioteki jest skierowana jest do odbiorców dóbr kultury w każdym wieku. Organizujemy cały szereg imprez upowszechniających czytelnictwo, w tym; spotkania autorskie, promocję książek, konkursy, happeningi, wykłady, prelekcje, warsztaty i kursy. Podejmujemy współpracę z innymi instytucjami kultury i oświaty i stowarzyszeniami, które chcą być partnerami w udostępnianiu współczesnego dorobku intelektualnego. Swoje miejsce mają tu czytające rodziny, miłośnicy podróży, artyści ludowi.