1 maja 2008 roku powołano uchwałą Rady Miejskiej Białogardu zostało Centrum Kultury i Spotkań Europejskich. Otwarcie centrum miało na celu wiele istotnych kwestii takich jak edukowanie kulturalne mieszkańców, dbanie o zabytki, propagowanie sztuki oraz zachęcania do tworzenia rękodzieła, większa integracja miasta na arenie europejskiej i jego promocja wśród turystów.

Budynek Centrum mieści się w XX wiecznym budynku, który pełni funkcje kulturalne od 1945 roku. Niestety w związku z brakiem finansów budynek niszczał i ostatecznie wymagał gruntownego remontu. W 2006 roku powstała inicjatywa Interreg IIIA, który z wykorzystaniem środków Unii Europejskiej wyremontowała i oddała obiekt do użytku. Był on jednak znacząco unowocześniony – zostały dostarczony sprzęt kinowy, nagłośnieniowy i oświetleniowy, pozwalający na zwiększenie liczby odbywających się tam inicjatyw.

Otworzono różnorodne sekcje – wokalna, chór, teatr lalek czy grupa teatralno-kabaretowa. Na terenie ośrodka działa również Kino Centrum oraz sekcja plastyczna i taneczna. Dołączenie do każdej sekcji pozwala rozwinąć inne rodzaj wrażliwości oraz umiejętności plastycznych. W sekcji teatru lalek można poznać zasady tworzenia lalek scenicznych, pracy ze scenariuszem, scenografią czy ruchem scenicznym. W ramach zajęć chóru można poprawić swoją ekspresję głosu oraz nauczyć się o możliwościach własnego tonu, jego skali, barwie i właściwościach.

Zajęcia teatralne są dostępne z jednym z dwóch teatrów: Teatrze Plusk lub Teatrze „W Bramie”. Teatr „W Bramie” założyły trzy niezwykłe kobiety, które na bazie swoich dyskusji o sztuce, kulturze i życiu powołały grupę, która tworzy przedstawienia od 2013 roku. Teatr Plusk natomiast powstała w 2018 roku przez pasjonatów sztuki teatralnej. Poza tradycyjną formą aktorską,  grupa angażuje się w przedstawienia komediowe i kabaretowe. W sekcji tanecznej dostępnej dla zainteresowanych z różnych grup wiekowych zajęcia prowadzą doświadczeni tancerze ze szkoły Top-Toys z Koszalina.