Miasto wspiera finansowo mieszkańców, którzy zdecydują się na termomodernizacje i wymianę źródeł ciepła w swoich domach. Wnioski można składać od 2 sierpnia do końca września. Wszystko to w ramach programu „Termomodernizacja budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z wymianą źródła ciepła na mniej emisyjne w Białogardzie”.

Kto może się zgłaszać po dofinansowanie? Jakie warunki trzeba spełnić?

Aby mieć szansę na zdobycie dofinansowania trzeba spełnić kilka warunków. Wniosek może złożyć każda osoba fizyczna, która ma udokumentowane prawo własności do nieruchomości. Warunkiem uczestnictwa w programie jest również zapoznanie się z regulaminem dofinansowania i wszystkimi niezbędnymi dokumentami. Dodatkowo w zgłaszanym przez nas budynku nie może być prowadzona żadna działalność gospodarcza. Warto pamiętać także o tym, że pod wymianę klasyfikują się tylko piece, w których pali się węglem lub koksem. 

Jakie są założenia programu? 

Celem dofinansowania jest modernizacja energetyczna w mieście Białogard i wsparcie mieszkańców w wymianie źródeł ciepła, a także zminimalizowanie utraty energetycznej w gospodarstwach domowych. Trzeci nabór przewiduje aż 10 dofinansowań, a w tym:

  • 4 x po 25 000 zł (częściowa modernizacja)
  • 6 x po 50 000 zł (całkowita modernizacja)

Całkowita modernizacja obejmuje wymianę pieca/kotła, przebudowę infrastruktury grzewczej oraz zmianę źródła ciepła na bardziej ekologiczne i wydajne. Co więcej, w ramach dofinansowania, wykonana zostanie również izolacja cieplna ścian, uszczelnienie dachu i podłóg, wymiana okien i drzwi, a także usprawnienie systemu centralnego ogrzewania. 

O zakresie przeprowadzanych prac w poszczególnych domostwach decyduje specjalnie do tego powołany audyt. Aby budynek był w ogóle brany pod uwagę, jego efektywność energetyczna nie może być niższa niż 25%. Domostwo musi również mieć potencjał redukcji poziomu CO2 o co najmniej 30%. 

Wnioski można składać osobiście w Urzędzie Miejskim w Białogardzie na ul. 1 maja albo przesłać drogą pocztową (ul. 1 Maja 18, 78-200 Białogard, Urząd Miasta w Białogardzie). Choć zostało trochę czasu, to warto się pośpieszyć, bo decyduje tutaj kolejność zgłoszeń.