W miniony piątek, przed białogardzkim kościołem Narodzenia Najświętszej Marii Panny, miało miejsce uroczyste odsłonięcie tablicy dedykowanej Żołnierzom Wyklętym oraz całemu podziemiu antykomunistycznemu i niepodległościowemu. Pomnik pamięci zamontowano na kapliczce Matki Bożej, znajdującej się w sąsiedztwie świątyni.

W uroczystości uczestniczyli m.in. uczniowie liceum mundurowego z Tychowa, którzy pełnili wartę honorową, a także uczniowie miejscowego liceum i mieszkańcy powiatu. Arkadiusz Jaskulski, jeden z uczestników, wygłosił przemówienie przypominające o historii polskiego podziemia antykomunistycznego i tajemniczych bohaterach, jakimi byli Żołnierze Wyklęci.

Jaskulski podkreślił bliskość tej bolesnej części polskiej historii, wskazując na jednego z Żołnierzy Wyklętych, który miał swoje miejsce zamieszkania w Nasutowie, miejscowości wchodzącej w skład powiatu.

Uroczystość odsłonięcia tablicy była związana z Narodowym Dniem Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”, obchodzonym 1 marca. Jak podano, tablica to upamiętnienie i wyraz hołdu dla żołnierzy drugiej konspiracji, którzy dali świadectwo swojego męstwa, niezłomnej postawy patriotycznej oraz przywiązania do tradycji patriotycznych, płacąc za to najwyższą cenę – własnym życiem. Jest to również hołd dla społeczności lokalnych, które poprzez swój patriotyzm i ofiarność na rzecz idei niepodległościowej, umożliwiły kontynuację oporu przez wiele lat.

Inicjatorem stworzenia tablicy był jeden z mieszkańców Białogardu, a jej fundatorami była „społeczność obywatelska powiatu”.