Przez lata, na jednym z najbardziej niebezpiecznych skrzyżowań w Białogardzie, doszło do licznych kolizji, w tym kilku ze śmiertelnym skutkiem. Długo oczekiwane działania mające na celu poprawę bezpieczeństwa w końcu zostały podjęte – na mapie miasta pojawi się nowo zaprojektowane rondo. Celem tego projektu jest definitywne wyeliminowanie groźnego punktu na drogach Białogardu.

Przygotowany do realizacji projekt, wart blisko 9 milionów złotych, stanowi odpowiedź na wieloletnie apele mieszkańców. Główne zadanie to wykonanie budowy ronda, które będzie zastępować niebezpieczne skrzyżowanie ulic Kołobrzeskiej, Szosy Połczyńskiej i Świdwińskiej. To kluczowy punkt komunikacyjny, szczególnie podczas sezonu letniego, gdy drogami z południa kraju do miejscowości nadmorskich jak Mielno czy Kołobrzeg przemieszcza się duża liczba turystów. Wykonawcą projektu będzie Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie.

Zgodnie z przygotowanym projektem, obecne skrzyżowanie zniknie całkowicie. Nowe rondo powstanie na trasie wojewódzkiej nr 163, około 100 metrów dalej w kierunku Połczyna Zdroju. Jego drogi połączą się z mniejszym rondem, położonym obok sklepu Biedronka, poprzez nowy fragment Świdwińskiej ulicy, który przebiegać będzie przez teren obecnie zielony. Natomiast dojazd do Kołobrzeskiej i Szosy Połczyńskiej przy rzece Liśnicy zostanie zamknięty.