W Białogardzie rozpoczęły się prace budowlane nad powstaniem manufaktury spożywczej, której wykonawca niedawno przejął odpowiedni teren. Celem tego przedsięwzięcia jest wsparcie dla lokalnej branży rolno-spożywczej, która odgrywa ważną rolę w gospodarce regionu. Manufaktura stanie się miejscem, gdzie rolnicy i producenci żywności będą mieć możliwość przetwarzania oraz sprzedaży swoich produktów.

To projekt skierowany szczególnie do mieszkańców obszarów po PGR-ach, którzy zyskają nowe możliwości związane z rozwijającą się produkcją spożywczą. Jest to również strategia mająca na celu zminimalizowanie odległości między producentem a konsumentem, co z pewnością wpłynie na jakość oferowanych produktów.

Nowa manufaktura spożywcza powstaje na ulicy Kołobrzeskiej w Białogardzie. Powiat Białogardzki zdołał uzyskać fundusze na realizację tego projektu w wysokości 6,8 milionów złotych, pochodzące z rządowego programu Polski Ład. Całkowity koszt inwestycji wyniesie 8 milionów złotych.