Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego ma na celu zwiększenie poziomu świadomości kwestii związanych ze zdrowiem psychicznym na globalnej arenie i zachęcenie do podejmowania działań na rzecz jego poprawy. W tym roku, koncentruje się on na koncepcji „Zdrowia psychicznego jako uniwersalnego prawa człowieka”. Dyskusje na temat zdrowia psychicznego oraz depresji były prowadzone przez uczniów Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Białogardzie podczas godziny wychowawczej.

Podczas tego wydarzenia, organizatorki podkreślały znaczenie dbania o stan naszego zdrowia psychicznego i udzielały informacji, gdzie szukać wsparcia w sytuacjach wywołujących stres lub niepokój. Każdy kto jest w potrzebie, niezależnie od swojej tożsamości czy lokalizacji, ma prawo do osiągnięcia optymalnego stanu zdrowia psychicznego.

Tym prawem zapewniona jest ochrona przed czynnikami zagrażającymi zdrowiu psychicznemu, dostęp do opieki zdrowotnej wysokiej jakości, która jest akceptowalna i dostępna, a także prawo do życia w wolności, autonomii i bycia częścią społeczności. Wszelkie działania mające na celu poprawę zdrowia psychicznego powinny uwzględniać te uniwersalne prawa człowieka.