Straż Miejska przestała działać w Białogardzie kilka lat temu. Od tamtej pory coraz częściej słyszy się głosy, że strażnicy ponownie powinni pojawiać się w mieście na regularnych patrolach. Temat podjęto także podczas ostatniej sesji Rady Miasta, jednak nie ustalono żadnych konkretów.

Straż Miejska przywróci porządek w Białogardzie?

Głównym zadaniem strażników miejskich jest dbanie o bezpieczeństwo i porządek w miejscach publicznych. Patrolują ulice, place, parki i inne obszary publiczne, monitorując zachowanie obywateli i reagując na wszelkie naruszenia prawa i porządku. Strażnicy miejscy mają również uprawnienia do egzekwowania przepisów lokalnych i innych regulacji obowiązujących w danym obszarze. Mogą nakładać mandaty, wystawiać pouczenia, kontrolować przestrzeganie przepisów dotyczących parkowania, utrzymania czystości i ochrony zabytków.  Strażnicy miejscy są również odpowiedzialni za udzielanie pomocy i ochrony mieszkańcom. Obecnie w Białogardzie te obowiązki pełnią policjanci odpowiadający na zgłoszenia mieszkańców. To jednak za mało, by faktycznie dbać o porządek w mieście. Uwagę na tę kwestię zwraca coraz więcej mieszkańców miasta.