Dnia 8 czerwca, w poprzednią sobotę, miało miejsce wydarzenie o nazwie IV Powiatowy Turniej Strzelecki Sołtysów. Zgromadziło ono na sobie uwagę licznych reprezentacji z różnorodnych gmin znajdujących się na terenie powiatu koszalińskiego. W tym intensywnym zmaganiu, sołectwo Świeszyno zasłużyło na prestiżowe drugie miejsce.

Reprezentacja sołectwa Świeszyno składała się z takich osób jak: Mariusz Pakota i Grzegorz Papliński, Krzysztof Chodanowicz oraz Czesław Kwiatkowski. Nie zabrakło też Pani Wioletty Paplińskiej i Radnego Gminy Świeszyno – Roberta Lubke. Wszystko to dzięki ich imponującym strzeleckim zdolnościom oraz perfekcyjnej współpracy między członkami drużyny, którzy pokazali swoje wyjątkowe umiejętności strzeleckie.

Turniej nie był jedynie okazją do rywalizacji sportowej. Stał się również platformą do integracji oraz wymiany doświadczeń między sołtysami i mieszkańcami różnych miejscowości w obrębie powiatu. Całość odbywała się w atmosferze pełnej przyjaznej rywalizacji i wspólnej pasji do strzelectwa.

Wszystko to nie umknęło uwadze Mariusza Pakoty, który zasłużenie zdobył pierwsze miejsce w strzelaniu indywidualnym. Za jego niezwykłe zaangażowanie i umiejętności należą mu się szczególne gratulacje.

Całe wydarzenie przyniosło honor dla gminy Świeszyno, a także potwierdziło wysoki poziom reprezentacji naszej społeczności w różnych dziedzinach aktywności.