Miasto Białogard zapowiedziało przeznaczenie dodatkowych niemal 300 tysięcy złotych na realizację projektu ścieżki rowerowej, która powstaje na terenie starego nasypu kolejowego. Wsparcie finansowe zostanie przekazane poprzez darowiznę dla samorządu wojewódzkiego.

Planowane inwestycje obejmują kolejny etap projektu, który jest współfinansowany z funduszy Unii Europejskiej. Pieniądze z UE stanowią ponad 80% całkowitej sumy potrzebnej na realizację przedsięwzięcia, a pozostałą część dofinansowują samorządy lokalne. Właśnie teraz, miasto Białogard postanowiło wnieść wspomniane 300 tysięcy złotych.

Projekt trasy rowerowej obejmuje połączenie Morza Bałtyckiego i Pojezierza Wałeckiego przez malownicze obszary pojeziernych. Odcinek o długości niemal 200 km przewiduje trasę z Kołobrzegu lub Mielna aż do Wałcza, przechodzącą przez powiat białogardzki. Projekt zakłada wykorzystanie dawnego torowiska jako części trasy rowerowej.

Na tej chwili, odcinki z Białogardu do Złocieńca oraz między Kołobrzegiem a Karlinem są już w pełni gotowe i oznakowane. Firma Onde, odpowiedzialna za budowę odcinka z Białogardu do Karlina, została wybrana do wykonania kolejnego etapu trasy. Ten nowy segment, prowadzący od wzgórza Jana Pawła II w Białogardzie do Kisielic, ma długość ponad kilometra. Planowane zakończenie prac budowlanych przewidziane jest na połowę przyszłego roku.